INFORMACIJE O ŠTAFETAMA

Štafete se sastoje od 4 člana neovisno o spolu. Na svojim brojevima (uz broj štafete) imaju oznake A (prvi član), B (drugi član), C (treći član) i D (četvrti član). Brojevi se stavljaju isključivo na prsa.

A trkač starta zajedno s ostalim trkačima na polumaratonu i maratonu. Ostali trkači B, C i D čekaju u zoni izmjene koja će biti neposredno kod HNB na Trgu hrvatskih velikana. Približne dionice za pojedinog trkača kako bi najbolje složili izmjene:

A – 15,1km          B – 6,5km            C – 14,6km          D – 6,0km