Zagreb je ove jeseni bio domaćin dva velika atletska natjecanja pod pokroviteljstvom Svjetske atletike, 72. Boris Hanžeković memorijal i 30. Zagrebački maraton održali su se u periodu od dvadesetak dana.

Upravo to potaknulo je predstavnika Svjetske atletike da pokrenu projekt u kojem će prvi puta kombinirati i uspoređivati mjerenje i praćenje kvalitete zraka na stadionu „Mladost“ za vrijeme Hanžekovićevog memorijala i duž zagrebačkih ulica za vrijeme 30. Zagrebačkog maratona. Također, sama sprava za mjerenje kakvoće zraka bila je instalirana na Trgu bana Jelačića od završetka „Hanžeka“ pa sve do ulaska u cilj posljednjeg trkača Zagrebačkog maratona.

Rezultati i članak su danas objavljeni na naslovnici Svjetske atletike i dostupni su na : https://worldathletics.org/athletics-better-world/news/zagreb-air-quality-boris-hanzekovic-memorial-marathon